ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ο τουρισμός και η δύναμη του καλού και ο πολιτισμός είναι η δύναμη της ζωής

Ο τουρισμός είναι μια παγκόσμια σημαντική βιομηχανία που διαδραματίζει ουσιαστικό οικονομικό ρόλο σχεδόν σε κάθε έθνος στον κόσμο. Δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη της χώρας.

Ο κλάδος ενθαρρύνει τη διαπολιτισμική συνεργασία και την απασχόληση ατόμων από όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις εθνικότητες.

Είναι επίσης μια δύναμη για την υπεράσπιση – και τη δράση – της βιωσιμότητας για την προστασία του πλανήτη μας και τη διατήρηση των περιορισμένων πόρων μας.

Η βιωσιμότητα είναι εδώ για να μείνει! Προσωπικά βάζω τη βιωσιμότητα στην καρδιά της τουριστικής βιομηχανίας. Σας καλώ όλους σε αυτόν τον συνασπισμό να αναλάβετε δράση και όχι μόνο να είστε φωνή. Το να είσαι Δύναμη για το Καλό έχει να κάνει με τις πιο σημαντικές αξίες: σεβασμό και ίσες ευκαιρίες για τα άτομα, τις κοινότητες, τα έθνη, σήμερα και στο μέλλον.
Είναι τώρα περισσότερο από ποτέ μια μεγάλη ευθύνη για όλους μας για μια γρήγορη και βιώσιμη ολιστική ανάκαμψη της οικονομίας της φιλοξενίας .

Σας προσκαλώ όλους σε αυτόν τον συνασπισμό.
Ας πάμε τον ελληνικό τουρισμό πέρα από το μέλλον γιατί #ολοι_μαζί μπορούμε.

Ως πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σας ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξή σας.

Angela Gerekou

Η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση αποτελεσμάτων προς όφελος τόσο της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και του τοπικού πληθυσμού.
Στόχος του #βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού είναι η διασφάλιση ορθών πρακτικών διατήρησης σε συνδυασμό με μια #αυθεντική ερμηνεία που στηρίζει την τοπική οικονομία.
#respecttheculturalheritage

Global Women Leaders Committee, Executive Council.

Ambassador Of Tourism for ICC Hellas