“Αειφορία”, το “πράσινο όπλο του ελληνικού τουρισμού” Άντζελα Γκερέκου Πρόεδρος ΕΟΤ

Σωστή διαχείριση και σχεδιασμός των προορισμών υπό το πρίσμα της αειφορίας που για εμάς στον Ελληνικό οργανισμό Τουρισμού σημαίνει ισχυρή περιβαλλοντική προστασία, προστασία του ανθρώπινου κεφαλαίου, ενίσχυση του τοπικού χαρακτήρα και πρακτικά αποτύπωμα που...