3 Φεβρουαρίου, 2020
“Αειφορία”, το “πράσινο όπλο του ελληνικού τουρισμού” Άντζελα Γκερέκου Πρόεδρος ΕΟΤ

Σωστή διαχείριση και σχεδιασμός των προορισμών υπό το πρίσμα της αειφορίας που για εμάς στον Ελληνικό οργανισμό Τουρισμού σημαίνει ισχυρή περιβαλλοντική προστασία, προστασία του ανθρώπινου κεφαλαίου, ενίσχυση του τοπικού χαρακτήρα και πρακτικά αποτύπωμα που συνεισφέρει θετικά για όλη την κοινωνία αλλά και το περιβάλλον, τονίζει η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου στη συνέντευξή της στο ExportNews.
Πιστεύω ακράδαντα ότι η βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη, είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει ο τουρισμός σε πιο ποιοτικά μεγέθη σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται στρατηγική που να διασφαλίζει ένα βιώσιμο τουριστικά μοντέλο εναρμονισμένο πλήρως με τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.
Αλλά και μια ισχυρή πολιτική βούληση που δεν κάνει εκπτώσεις, στοχεύοντας στην ποιότητα, στη διατήρηση της αυθεντικότητας, στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

Βρισκόμαστε ήδη στο 2020 αλλά τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας, μοιάζει να έχουν κολλήσει σε άλλες εποχές. Συμβαδίζουν, ωστόσο, πολιτικές αειφορίας και τουριστική ανάπτυξη;

Κοιτάξτε, είναι η στιγμή που όλοι μας ανεξάρτητα καλούμαστε να φερθούμε πιο υπεύθυνα και αειφόρα αν θέλουμε πραγματικά ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Η χώρα μας θα πρέπει να κινηθεί με άξονα ένα νέο αναπτυξιακό και οικονομικό μοντέλο, που βασίζεται στους πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και πολιτισμός, ο οποίος αναδεικνύεται ως ένας τέταρτος πυλώνας.

Η Ατζέντα 2030, όπως έχει ονομαστεί με άξονα τους παγκόσμιους στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μπορεί να επιτευχθεί και να συμβαδίσει με τις μεγάλες – αριθμητικά αφίξεις στο χώρο του τουρισμού;

O τουρισμός αναμένεται να είναι ανοδικός με τις προβλέψεις να μιλάνε για 1,8 δις αφίξεις μέχρι το 2030, εξέλιξη που με σωστή, ολοκληρωμένη διαχείριση μπορεί να δημιουργήσει θετικά αλλά και ποιοτικά αποτελέσματα, στις περιοχές και τις τοπικές κοινωνίες φέρνοντας οικονομική πρόοδο, εργασία και επενδύσεις.

Μέσα στους στόχους του ΕΟΤ είναι, η σωστή διαχείριση και ο σχεδιασμός των προορισμών υπό το πρίσμα της αειφορίας που για εμάς σημαίνει ισχυρή περιβαλλοντική προστασία, προστασία του ανθρώπινου κεφαλαίου, ενίσχυση του τοπικού χαρακτήρα και πρακτικά αποτύπωμα που συνεισφέρει θετικά στην κοινωνία αλλά και το περιβάλλον.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη, είναι ο πιο σοφός τρόπος για να προχωρήσει ο τουρισμός σε πιο ποιοτικά μεγέθη σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται στρατηγική που να διασφαλίζει ένα βιώσιμο τουριστικά μοντέλο εναρμονισμένο πλήρως με τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Αλλά και μια ισχυρή πολιτική βούληση που δεν κάνει εκπτώσεις, στοχεύοντας στην ποιότητα, στη διατήρηση της αυθεντικότητας, στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

 

Η χώρα μας θα πρέπει να κινηθεί με άξονα ένα νέο αναπτυξιακό & οικονομικό μοντέλο, που βασίζεται στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Αυτά όλα δεν προϋποθέτουν μια σειρά μέτρων και πολιτική βούληση;

Φυσικά, όλα αυτά προϋποθέτουν μέτρα και δράσεις που ξεκινούν από αλλαγές στη νομοθεσία, σχεδιασμό, θέσπιση κριτηρίων και δεικτών αειφοριας, πιστοποιήσεις, ενίσχυση του σχεδίου της κλιματικής πολιτικής μας.

Υπό το παραπάνω πρίσμα και με έμφαση την αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής προστασίας και της διαχείρισης της κλιματικής κρίσης οι παρακάτω τάσεις και εργαλεία θα είναι κυρίαρχα για την επόμενη δεκαετία.

Η νέα πολιτική της Ε.Ε για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 υποστηρίζεται από επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες, (Green deal) βιώσιμες λύσεις και πολλές πολιτικές και εργαλεία που θα έχουν αντίκτυπο και στον τουρισμό.

Βέβαια σε αυτές τις συνθήκες αναμένεται νέο κύμα νομοθετικών απαιτήσεων στις οποίες οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εναρμονιστούν.

Η τεχνολογία, οι έξυπνες συσκευές, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σύμμαχοι σε θέματα διαχείρισης και της λήψης αποφάσεων. Και βεβαια όλοι οι εμπλεκόμενοι αλλά και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες για αυτόν τον τεχνολογικό “οργασμό”.
Επίσης οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες πρέπει να πληρούν τις οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου να αντλούν χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η νέα οδηγία χρηματοδότησης που προωθείται προς ψήφιση στην Ε.Ε. ορίζει έξι περιβαλλοντικούς στόχους: α) αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής β) προσαρμογή της αλλαγής του κλίματος γ) βιώσιμη χρήση και προστασία του νερού και των θαλάσσιων πόρων δ) μετάβαση σε κυκλική οικονομία ε) πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης στ) προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Η τουριστική βιομηχανία είναι ένας τεράστιος τομέας, που αφορά θέματα ενέργειας, υλικών, μεταφορών, διαχείρισης αποβλήτων κ.ο.κ, η κυκλική οικονομία μπορεί να δώσει πολλές και σημαντικές λύσεις. Που βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα;

Αυτές οι διαδικασίες περνάνε και στον τουρισμό αρχικά από τη διαχείριση των αποβλήτων, σε θέματα ενέργειας, αλλά και υλικών, υπηρεσίες μέχρι και σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας και με την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Και όταν λέμε κυκλική οικονομία εννοούμε ότι σχετίζεται με το κλείσιμο του κύκλου, την μη παραγωγή αποβλήτων, και την προώθηση φυσικών λύσεων.

Το γραμμικό μοντέλο πλέον δεν βοηθάει σε όλα αυτα και απαιτείται νέος τρόπος σκέψης ενώ πρέπει να εισαχθεί η φιλοσοφία του zero waste.

Η αειφορία προϋποθέτει διαφάνεια και πρόγραμμα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμάζονται για τη νέα γενιά των πελατών τους ως πιο ενήμερη και ευαισθητοποιημένη γενιά.

Η λογική της Αειφορίας στον Τουρισμό, θα μας κρατήσει στις θέσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού διότι η λογική της Αειφορίας είναι και επιχειρηματική επιλογή.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος;

Δεξιότητες και αναβάθμιση γνώσεων. Επιμένω σε αυτά και θα επιμένω!
Η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει την ποιοτική παραγωγικότητα και την τουριστική συνείδηση και παιδεια αλλα και να εστιάσει στις “πράσινες” επενδύσεις για να έχει ουσιαστικά θετικές επιδόσεις στον τουρισμό, αλλά μαζί θα πρέπει να αναπτυχθούν και άλλοι κλάδοι της οικονομίας.

Επίσης χρειάζεται μια διευρυμένη στρατηγική της φορολογικής βάσης.
Η Εξωστρέφεια – Συνέργειες- Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη για την επίτευξη πραγματικής αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με καινοτόμες ιδέες γύρω από τις προσδοκίες του εκάστοτε ταξιδιώτη, αποτελεί μονόδρομο για πιο υπεύθυνο τουρισμό και μια ενιαία τουριστική συνείδηση.

Είναι πλέον σημαντικό τόσο οι αεροπορικές εταιρείες, οι παροχοι καταλυμάτων, οι ξεναγοί και τα αξιοθέατα να είναι και αυτα με την σειρά τους, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνα.

Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να προσπαθήσουν να διακριθούν μέσα από πραγματικά καινοτόμες πρακτικές γύρω από τις προσδοκίες των επισκεπτών και τη χρήση πρακτικών αειφορίας για τη βελτίωση της εμπειρίας τους.

Το να έχει κανείς μια επιτυχημένη επιχείρηση σημαίνει συμμετοχή των εργαζομένων, των τοπικών κοινοτήτων και των επισκεπτών ισομερώς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο τουρισμός είναι ένας έμμεσος τρόπος να συμβεί αυτή η συναλλαγή.

Επίσης είναι σημαντικό ο τουρισμός να είναι προσβάσιμος για όλους χωρίς διακρίσεις και με προβλέψεις και συστήματα που θα εξυπηρετούν και τις κατηγορίες των επισκεπτών τόσο με κινητικά προβλήματα όσο και με άλλες μορφές αναπηρίας.

 

Γίνεται πολύς λόγος και ίσως έχει και κάπως της μόδας η αναφορά στην Αειφορία, για το χώρο του τουρισμού τι θα έπρεπε να σημαίνει, ως ουσία πέρα από τους ορισμούς;

Η Αειφορία στον τουρισμό είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει θετικά στην διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κουλτούρας και του τρόπου ζωής για την αποφυγή της φυσικής αλλά και αισθητικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Και ναι είναι μία υψηλά ρυπογόνα δραστηριότητα. Σκεφθείτε μόνο τον όγκο των παραγόμενων αποβλήτων των τουριστικών μονάδων, την κατανάλωση των φυσικών πηγών για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες εκατομμυρίων επισκεπτών κάθε χρόνο αλλά και την άμεση ρύπανση που προκαλείται από τις τουριστικές δραστηριότητες σε θάλασσα και ξηρά ειδικά τους θερινούς μήνες.

Πλέον χρειάζεται μια πιο ολιστική προσέγγιση σε αυτό που ονομάζουμε αειφορία στον τουρισμό, σχεδιασμένη έτσι, ώστε να διαχειρίζεται υπεύθυνα και αποτελεσματικά αποφάσεις και τεχνικές για το καλό αλλά και το βιώσιμο κέρδος όλων των πλευρών του τουρισμού.
Κατά συνέπεια, έχουμε πολύ και μακρύ δρόμο να καλύψουμε.

Η Αειφορία στον τουρισμό είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει θετικά στην διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κουλτούρας και του τρόπου ζωής

 

 

Ποιες στρατηγικές προτείνετε μέσα από τη θέση σας ως πρόεδρος του ΕΟΤ;

Για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού είναι αναγκαία τόσο η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών όσο και επιχειρήσεων ώστε να ευδοκιμούν με μακροπρόθεσμα οφέλη.

Η επιμόρφωση των τοπικών κοινωνιών στο σχεδιασμό αλλά και στην λήψη αποφάσεων για την διαχείριση και ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά και της ιστορικής μας κληρονομιάς είναι έννοιες απόλυτα συνυφασμένες, για την καλύτερη προβολή της χώρας μας, για την ευημερία αλλά και την καλύτερη ποιότητα ζωής όλων.

Το τρίπτυχο ήλιος άμμος θάλασσα σε συνδυασμό με την βιωματική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει ο θεματικός αλλά και οικολογικός τουρισμός, είναι τα εργαλεία μας για να διαρκεί 12μηνη σεζόν. Χρειαζόμαστε, όμως, μια φρέσκια οπτική, ώστε να στηρίξουμε όλοι οι φορείς ιδιωτικοί και δημόσιοι την αλλαγή της αντίληψης, ότι η τουριστική σεζόν λήγει με το τέλος του καλοκαιριού.

Η λογική της Αειφορίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Τουρισμό, θα μας κρατήσει στις θέσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού διότι η λογική της Αειφορίας είναι και επιχειρηματική επιλογή.

Όμως κανείς δεν μπορεί να πετύχει το στόχο της Αειφορίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Τουρισμό, από μόνος του χρειάζεται συνεργασία, συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, το υπουργείο τουρισμού, Περιβάλλοντος, Ψηφιακής πολιτικής αλλά και έξυπνων δήμων, για να μπορούμε σύντομα να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα των δήμων και επιχειρήσεων της χωρας μας, να πρασινίσουμε τον στόλο των λεωφορείων μας, καθώς και να προωθούμε, να στηρίζουμε με κίνητρα τα ξενοδοχεία μας να υιοθετήσουν και να φτάσουν σε πιο αειφόρες πρακτικές, καθώς αποτελούν πρέσβεις του αειφορου τουρισμού μας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη, είναι ο πιο σοφός τρόπος για να προχωρήσει ο τουρισμός σε πιο ποιοτικά μεγέθη

Ποιο θεωρείτε ως το σημαντικότερα θέμα-στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναφορικά με την ελληνική τουριστική βιομηχανία;

Για παράδειγμα το πρώτο που μπορούμε ως πολιτεία να κάνουμε είναι να τακτοποιήσουμε το τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα συνολικότερα!

Ένα χρόνιο ζήτημα που αναζητά την συλλογική του λύση για όλη την χώρα.
Δυστυχώς η χώρα είναι με αρνητικό πρόσημο ουραγός όχι μόνο στις αρνητικές επιδόσεις αλλά και στον τρόπο διαχείρισης των απορριμάτων.

Έχουμε 80% ταφή σήμερα ή καλύτερα καταγεγραμμένη εισερχόμενη ταφή διότι τα πλαστικά πάνε σε χώρους μη μετρήσιμους και έχουμε ως χώρα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει τώρα!

Ο ΕΟΤ ενισχύει την προσπάθεια της ανακύκλωσης αλλά πριν από αυτό θα πρέπει να μην παράγουμε καθόλου ή να παράγουμε όλο και λιγότερο πλαστικό.

Εξ ου και η κυβέρνηση ήδη έχει αναγγείλει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την κατάργηση του πλαστικού μιας χρήσης μέχρι το 2020.

Χρειαζόμαστε νέες καμπάνιες ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης, με ειδικούς κάδους παντού με συστήματα σύγχρονα, και ένα νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης απορριμάτων που θα κάνει τους στόχους πιο ορθολογικούς!

Η αειφορία προϋποθέτει διαφάνεια & πρόγραμμα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμάζονται για τη νέα γενιά των πελατών τους ως πιο ενήμερη & ευαισθητοποιημένη γενιά.

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού δηλώνει Παρόν στο να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες.
Σήμερα δυστυχώς η χώρα ανακτά με ανακύκλωση το 15% των αστικών απορριμάτων και μόλις το 5% των βιοαποβλήτων!

Και εμείς θα πρέπει να πάμε στα ποσοστά της ευρωπαϊκής ένωσης μέσα στα επόμενα χρονιά να ανέβει τουλάχιστον το ποσοστό στο 50%!

Όλα αυτά όμως, για να γίνουν χρειάζονται υποδομές ανακύκλωσης σχεδιασμός εκ νέου, αλλά και η κατάλληλη νομοθεσία για την υλοποίηση των στόχων ώστε πέρα από μια απλή συζήτηση εδώ να έχουμε και άμεσα καλύτερα αποτελέσματα και όχι να καθυστερούμε και άλλο!!

Γίνονται θετικά βήματα αλλά δεν επαρκούν χρειάζεται να δράσουμε τώρα και είναι σημαντικό να παντρέψουμε την επιστημονική έρευνα με την πολίτικη, ώστε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα !

 

Σε μια χώρα και μια βιομηχανία, τόσο βεβαρημένη, τι μπορεί να ξεκλειδώσει νέους δρόμους για την υλοποίηση πολιτικών και πρακτικών βασισμένων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη;

Το λεγόμενο knowledge management, η διαχείριση της επιστημονικής γνώσης, και η σοφή αξιοποιήσης της είναι κάτι που σίγουρα θα φέρει σίγουρα και άμεσα αποτελέσματα.
Γνώση η οποία πρέπει να συνδέεται και να διαχέεται τόσο στους νομοθέτες όσο και σε αυτούς που λειτουργούν εκτελεστικά στα υπουργεία, περιφέρειες και θεσμούς, αλλά και επιχειρηματίες, ώστε να εφαρμοστούν συντονισμένα και άμεσα νέες πολιτικές, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και η Ελλάδα, οφείλει και μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ότι ο άνθρωπος παρά τα επιτεύγματα του, δεν αποτελεί παρά ένα μικρό κομμάτι αυτού του πλανήτη, όπου καλείται πλέον με πράξεις σεβασμού ουσίας και στρατηγικής και να την διασφαλίσει.
Σας ευχαριστώ.

Πηγή: exportnews.gr

Προτεινόμενα :
Το λαμπερό δείπνο του Marie Claire The Power Trip

Το λαμπερό δείπνο του Marie Claire The Power Trip

To 1ο Marie Claire Power Trip στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έγινε πηγή έμπνευσης για όλες τις γυναίκες που βρέθηκαν στις 2 Οκτωβρίου στο Grecotel Exclusive Resort στο Cape Σούνιο. Στελέχη, CEOs, επιχειρηματίες, προσωπικότητες των media και influencers...

Διαβάστε Περισσότερα
Γκερέκου στο CNN Greece: Leader του διεθνούς τουρισμού η Ελλάδα

Γκερέκου στο CNN Greece: Leader του διεθνούς τουρισμού η Ελλάδα

  Στη διάχυτη αισιοδοξία για την φετινή τουριστική χρονιά, την πρόκληση της εξεύρεσης προσωπικού, το στοίχημα της βιωσιμότητας αλλά και τις πρωτοβουλίες για την προβολή της Ελλάδας, αναφέρθηκε η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου σε συνέντευξή της στο CNN Greece....

Διαβάστε Περισσότερα